วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2555

พลังงานแสงอาทิตย์

การทำโซลาร์เซลล์

เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกเม็ดสีนาโน

โซลาร์เซลล์จากมะปลิง

โซลาร์เซลล์กับชาวไทยภูเขา